Η ενδοοικογενειακή βία και η γυναίκα στο ρόλο του θύματος.

Ως ενδοοικογενειακή βία νοούνται όλες οι πράξεις βίας, (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) που συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή μεταξύ πρώην συζύγων ή συντρόφων. Τα θύματα υποφέρουν από μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές και συναισθηματικές συνέπειες. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Πιο ειδικά στην περίπτωση των γυναικών που θα αναφερθούμε σήμερα:

Εκεί εκτός των άλλων υπάρχουν επιβλαβείς συνέπειες και στην ικανότητα του ατόμου να εργαστεί. Η
διατήρηση ή , η ένταξη στην εργασία είναι καθοριστικής σημασίας, για την διαφυγή από μια βίαιη σχέση καθώς και η οικονομική ανεξαρτησία επιτρέπει στην γυναίκα να ορίζει την ζωή της, αλλά και να μπορεί να προβεί σε νομικές ενέργειες για την προστασία της. Οι δράστες το γνωρίζουν αυτό συχνά ασκούν καταναγκαστικό έλεγχο και παρεμπόδιση στην οικονομική, εργασιακή και κοινωνική ζωή των γυναικών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν, οι γυναίκες από τα πρώτα κιόλας σημάδια βίας, να αναζητούν βοήθεια τόσο σε νομικό, όσο και σε ψυχολογικό πλαίσιο, από ειδικούς. Οι οποίοι θα την στηρίξουν στην ανάκτηση της χαμένης δύναμης, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης και θα τις δείξουν ασφαλής τρόπους διαφυγής. Πριν να οδηγηθεί σε πολύ αρνητικά και σε κάποιες περιπτώσεις
μη αναστρέψιμα αποτελέσματα, τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχική της ακεραιότητα.